Vzdelávanie v oblasti PMU inak, než doposiaľ – Akreditované kurzy pre permanentný make-up