powder

Tento kurz, toho času veľmi populárny kurz, je určený pre začiatočníkov, ktorí by sa chceli  naučiť vykonávať permanentný make-up pudrovou – ombre – technikou a ešte PMU prístojom nevykonávajú.

Chcete sa odlíšiť od klasického stvárnenia obočia výplňou? Tak je čas, aby ste sa zdokonalili v technike, ktorá umožňuje robiť tieňovanie s rôznymi efektmi. Technika je vhodná pre výkon PMU na všetky ženy bez ohľadu na vek. Stačí sa naučiť kumštu a výsledok je zaručený. Technika sa líši od ostatných metód a o tom je náš cieľ kurzu, naučiť vás tomuto kumštu.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica

Cena: 850 €

Trvanie : 3 dni

POPIS

 

Cieľom kurzu je naučiť sa vytvoriť obočie tak, aby pôsobilo prirodzene bez orámovania. technika “púder” umožňuje vyplniť obočie v 3D efektoch, ako jemnú a hustú sériu bodiek. Napríklad: začiatky svetlejšie, prechody do tmavších efektov – hlavne od vrcholov ku koncu obočia. Technika nie je náročná, avšak PMU štylista sa musí naučiť správnym postupom tak, aby mohlo úkon vykonať bezbolestne a dokonca aj bez lokálneho znecitlivenia kože.

ODBORNÁ A TEORETICKÁ ČASŤ KURZU:

 • rozdielne ihly a ich správne použitie
 • správne nastavenie rýchlosti a hĺbky vpichu, rýchlosť ruky, správny úchyt tetovacieho pera
 • ako dosiahnuť sériu bodiek bez ohraničenia, prechody, sýtosť sfarbenia
 • uloženie pigmentovej farby v závislosti sa sklone (uhol vpichu), ťahov

2. deň školenia – prax – praktický tréning

UPOZORNENIA:

 

Pokiaľ nemáte prístroj, môžete si ho u nás zakúpiť. Je si z čoho vybrať. Poradíme vám
Ak už prístroj máte, na kurz je potrebné priniesť si vlastný PMU prístroj a ihlové moduly. Určite 1 point, 3 point – ihly o rôznych priemerov. Taktiež modelku.

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

  Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
  Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

  V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

   Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
   Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

   V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

    Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
    Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

    V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk