aerola_SQ

MASTER PARAMEDICAL MICROPIGMENTATION COURSE 3D AREOLA

PRVÝ KRÁT NA SLOVENSKU !!! KURZY PARAMEDICAL !!!

Lektor: Amalia Moreno

Mesto: Bratislava

Termín: 22. januára 2019

Cena: 750 € alebo 19 900 CZK

Trvanie : 1 deň

Pokiaľ sa záujemca prihlási na všetky kurzy – 3 dni, bude mu poskytnutá zľava.
Namiesto 2 150 € uhradí 1 900 €.

Amalia Moreno

Amalia Moreno (Španielsko) pracuje v oblasti mikropigmentácie už 20 rokov a je vysoko cenený paramedicinálny špecialista. V roku 1999 začala poskytovať školenia zamerané na permanentné estetické korekcie určené každej žene túžiacej po krásnom vzhľade. Amalia má svoje školiace stredisko. Je uznávaným medzinárodným inštruktorom v oblastiach PMU-Micropigmentation, Microblading a Paramedical. Má tie najlepšie odporúčania od Španielskej asociácie pre mikropigmentáciu. Spolupracuje s organizáciami na podporu boja s rakovinou konkrétne s Association Againts Cancer (AECC) a Solidarity Campaing „Areolas for Happiness“ pre onkologických pacientov. Amalia spolupracuje s lekármi a nemocnicami, ktoré vítajú pomoc pre svojich pacientov v paramedicinálnej mikropigmentácii – jazvy, popáleniny, vitiligo. Amalia hovorí po španielsky, francúzsky a anglicky.

amalia_2

3D AREOLA (areola mammae)

 

Areola mammae sa nachádza v strede prsníka, ktorého centrum tvorí prsná bradavka – papilla mammae. Dvorec i bradavka sú výrazne pigmentované, na rozdiel od kože na povrchu prsníka, ktorá je tenká a svetlá.
Je úžasné, že po niektorých chirurgických zákrokoch (napr. odstránenie prsníkov v dôsledku ochorenia, vysunutie vtiahnutej bradavky z prsníka alebo jej úplné odstránenie, zjazvenie po implantátoch, umelé prsníky a pod.), môže paramedicinálna mikropigmentácia riešiť – zrekonštruovať prsník/y, urobiť korekciu jaziev a vrátiť ženám a tiež mužom sebadôveru. A sebahodnotu. Pomôže zbaviť ich pocitu menejcennosti.

V odborno-teoretickej časti sa dozviete, ako sa dajú tieto následky riešiť pomocou paramedicinálnych PMU Swiss Color technológií (pigmenty, prístroje, kartridže) a vhodných techník riešenia následkov. Získate informácie o OS pigmentoch Swiss Color: zloženie, farby, mix, step by step pri nanášaní; step by step pri použití toho ktorého ihlového modulu: sklon, tlak, uhol vpichu.
Bezpečnostné a hygienické podmienky, požiadavky a prípravky. Indikácie a kontraindikácie. Karta klienta. Profi a domáca starostlivosť.

V praktickej časti si nacvičíte techniky na umelej koži. Amália predvedie demo ukážku.

 

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.POZNÁMKA

 

Amalia Moreno prednáša s pomocou video prezentácie a použitím flipchartu.
Každý účastník dostane skriptá a medzinárodný Certifikát

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

V praktickej časti kurzu kurzant/ka pracuje so svojím prístrojom, ktorý si môže vopred zakúpiť v TASHA BEAUTY ACADEMY. V cene prístroja je úplné zaškolenie na prácu s rôznymi ihlovými modulmi, bezpečnostný list, návod na použitie, potvrdenie o zaškolení, záručný list (tieto dokumenty vyžaduje hygiena). Pokiaľ si kurzant/ka zakúpi prístroj mimo TASHA, uvedené nutné dokumenty neposkytujeme. Môžeme však zaškoliť na prácu, ale s príplatkom 150 Eur.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk