seminar

Jednodňové odborné školenie určené pre absolventky kurzov. Cieľom kurzu je doplniť si nové poznatky a techniky pri vykonávaní permanentného make-upu.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica, Praha

Cena: 150 € alebo 3800 CZK

Trvanie : 1 deň

POPIS

 

Jednodňový odborný seminár určený pre absolventky kurzov. Cieľom seminára je stretnúť sa a vzájomne si odovzdať skúsenosti a poznatky. Porozprávať sa pri káve o najčastejších problémoch, ktoré pri výkone PMU nastávajú, postupoch a skúsenostiach..

ODBORNÉ VEDOMOSTI:

  • odovzdanie si skúseností

POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Termíny sú na objednávku prosím zavolajte nám 0918/866 009 alebo napíšte banskabystrica@tasha.sk