microblading_novice_swiss

Kurz pre začiatočníkov, ktorí ešte nemajú žiadnu prax v PMU

Pracuje sa s vysoko kvalitnými švajčiarskymi produktami MB Swiss Color®.
Microblading znamená čiastočné alebo úplné imitovanie chĺpkov v obočí pomocou špeciálnych čepieľok, ktorými sa jemnými zárezmi do kože implantuje pigmentová farba do vytvorených zárezov v koži. Skúsenosti, ktoré sme v tejto metóde nazbierali za 6 rokov, odovzdávame na kurzoch. Sú to odborné vedomosti a praktické znalosti. To je však iba jedna stránka tej samej veci – v našom prípade kurzu. Tá druhá, nie menej podstatná, dokonca veľmi dôležitá realita, je skutočnosť, že absolvent kurzu musí pokračovať v trénovaní doma. Musí tomu venovať hodiny a hodiny, než sa naučí rozumieť technike tvarovania obočia s rešpektovaním prirodzeného rastu chĺpkov. Tvarovanie chĺpkov má svoje špecifiká v kresbe línií, v ich zalomení, zbiehaní a pod.

Tento kurz si vyžaduje zakúpenie štartovacieho balíčka MB Swiss color.
Po absolvovaní tohoto kurzy absolvent môže získať Masterclass  Certifikát Swiss Color.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica, Praha

Cena: 850 €

Trvanie : 3 dni

V cene je zahrnutý učebný spotrebný materiál, skriptá.

POPIS

 

V tomto 3 dňovom kurze nadobudnete základné odborné vedomosti a praktické zručnosti, osvojíte si techniky a správne postupy pri vpravení mikropigmentov do kože s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR, ČR a EÚ.
Prvý deň odborná teoretická časť, druhý praktická časť, ktorá sa vykonáva na umelej koži, tretí deň je výkon naživo na modelkách.

Pigmenty sú bezpečné, spĺňajú požiadavky ResAP (2008)1, rozhodnutia ResAP (21/12/2012) a od 04/2013 (RoHS) nové farmaceutické nariadenia, ktoré sa týkajú zákazu niklu v pigmentovej farbe. MB pigmenty sú vyrobené z vysoko čistých surovín, dispergujú sa vo vákuu a sterilizujú gama žiarením.

Výhody MB Swiss pigmentov :
- obsahujú 80% farba, čo zaručuje aj po vyhojení stálosť farby v koži
- ľahko sa implatujú do kože
- farebná škála pigmentov zodpovedá európskym fototypom a farebným tónom pleti
- sú navzájom miešateľné

ODBORNÉ VEDOMOSTI:

 • koža zloženie, fyziológia, genotypy pleti, indikácie a kontraindikácie
 • farba kože, jej tóny a farebné podtóny
 • základné poznatky o pigmentových farbách MB swiss color, miešanie
 • tvárová typológia, asymetrie, tvary obočí a dizajnovanie
 • druhy špeciálnych čepieľok a ich vzájomné rozlíšenie
 • správne postupy, ťahy, smer, sklony
 • na aký typ kože microblading áno a na aký nie
 • hygienický režim

ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

 • rozdelenie obočia na jednotlivé zóny
 • určenie farby pleti a voľba pigmentovej MB swiss color farby
 • korigovanie asymetrii
 • imitácia chĺpkov v smere rastu prirodzeného obočia v jednotlivých častiach
 • správne ťahy línií, smer, sklon

POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

  Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
  Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

  V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

   Za závazné přihlášení považujeme úhradu kurzovného (zálohy minimálně 50 %) na základě vystavené zálohové faktury.
   Doplatek kurzovného musí být uhrazen před termínem kurzu, jinak vaše rezervace není závazná.

   Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 734 157 525 nebo e-mailem na pmu@tasha.cz.