TASHA BEAUTY ACADEMY
BRATISLAVA

Pajštúnska 1
851 02, Bratislava 5

Kontakty

PhDr. Vlasta Pilmaierová

Telefon: +421 918 866 009
E-mail: banskabystrica@tasha.sk

Telefón: +421 905 648 142
E-mail: pilmaierova@tasha.sk

 

 

TASHA BEAUTY ACADEMY
BANSKÁ BYSTRICA

Dolná 47
974 01, Banská Bystrica

Kontakty

Telefon: +421 918 866 009
E-mail: banskabystrica@tasha.sk

PhDr. Vlasta Pilmaierová

Telefón: +421 905 648 142
E-mail: pilmaierova@tasha.sk

TASHA BEAUTY ACADEMY
PRAHA

Na Hrázi 187/11
180 00 Praha 8
Priamo u metra PALMOVKA

Kontakty

Telefon: +421 905 648 142
+420 775 091 916
E-mail: vlasta.pilmaierova@gmail.com

PhDr. Vlasta Pilmaierová

Telefón: +420 775 915 366
E-mail: pilmaierova@tasha.sk

Napište nám