Prehľad kurzov

REKVALIFIKAČNÝ KURZ
Tvárová mikropigmentácia - obočie, očné linky, pery

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 950 eur

Prvý akreditovaný kurz na Slovensku s vyšším počtom hodín, ktorý zodpovedá štandardom niektorých štátov EÚ ako i sveta. Založený na základe dlhoročných skúseností.

Popis:
V tomto 11 dňovom (114 hodín) rekvalifikačnom kurze nadobudnete základné odborné,
teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri výkone PMU
(obočie, očné linky, pery) a techniku vpravovania mikropigmentov do pokožky s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Odborné znalosti:
vysoká kvalita prednášok a praktických cvičení.
Úplná vybavenosť školiaceho priestoru.
Kompletné učebné materiály - skriptá ku všetkým kurzom - modulom.
Video ukážky, PDF prezentácie, odborné publikácie.
Prístroje a pigmenty – certifikované v zmysle požiadaviek EÚ.
Obsahová výučba je založená na najmodernejších poznatkoch a trendoch v oblasti PMU (technológie, techniky a postupy).
Frekventant kurzu si osvojí odborné zručnosti v pigmentovaní daných zón: plošne (tieňovanie, výplne), línie (tenké, hrubšie), korekcie zle vytetovaných tvarov, korekcie pozostatkov sfarbených zón (napr. obočie do červena, fialova, oranžova, siva, sivo -modra atď.)
Praktická výučba na umelých materiáloch a následne živých modeloch.

Kurz je určený:
pre vás, ktorí máte estetické cítenie, zručnosť a chuť naučiť sa vykonávať permanentný make-up a pomáhať ženám vylepšiť ich imidž a nadobudnúť sebavedomie. Podmienkou kurzu je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Tento kurz nemôže absolvovať záujemca s prednostnými kožnými ochoreniami.

Formy a metódy výuky:
Na kurze sa využívajú štandardné metódy a formy dennej výučby: obrazové materiály, video ukážky, skriptá, mikropigmenty, kozmetické výrobky, dezinfekčné prípravky, lehátka, lampy so zdravým svetlom, rôzne potrebné textílie, make-up pomôcky a prípravky, prípravky pre bezbolestný výkon a pod.

Záver rekvalifikačného kurzu:
Záverečné preskúšanie: testy a ústna skúška.

Poznámka:
V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr dva týždne pred začatím kurzu, druhú na začiatku výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

Tvárová mikropigmentácia - obočie

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 270 eur

Doplnkový kurz, ktorý zodpovedá výučbovým štandardom štátov EÚ ako i sveta. Určený pre PMU štylistov, ktorí už majú absolvovaný rekvalifikačný kurz PMU a chcú si doplniť znalosti o nové techniky.

Popis:
V tomto 3 dňovom kurze nadobudnete základné odborné,
teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri výkone PMU
(obočie) a techniku vpravovania mikropigmentov do pokožky s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Odborné zručnosti:
1. Obočie – tvary obočí a typológia tvarov tváre, asymetrie, grafika.
2. Plošné tetovanie – aké moduly (ihly), správne sklony, ťahy, techniky (je ich veľa).
3. Tieňovanie – 3D efekty - make-up pigmentovými farbami – aké moduly (ihly), správne sklony, ťahy.
4. Pigmenty – aké farby podľa akých kritérií?
5. Korekcie zle vytetovaných obočí – ako na to?
6. Čiarkované obočie ihlami.

Kurz je určený:
pre vás, ktorí máte estetické cítenie, zručnosť a chuť naučiť sa vykonávať permanentný make-up a pomáhať ženám vylepšiť ich imidž a nadobudnúť sebavedomie. Podmienkou kurzu je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Tento kurz nemôže absolvovať záujemca s prednostnými kožnými ochoreniami.

Poznámka:
V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr dva týždne pred začatím kurzu, druhú na začiatku výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

Tvárová mikropigmentácia - očné linky

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 210 eur

Doplnkový kurz, ktorý zodpovedá výučbovým štandardom štátov EÚ ako i sveta. Určený pre PMU štylistov, ktorí už majú absolvovaný rekvalifikačný kurz PMU a chcú si doplniť znalosti o nové techniky.

Popis:
V tomto 2 dňovom kurze nadobudnete základné odborné,
teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri výkone PMU
(očné linky) a techniku vpravovania mikropigmentov do pokožky s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Odborné zručnosti:
1. Očné linky – tvary očí, asymetrie, grafika.
2. Línie – aké moduly (ihly), tenké, hrubšie linky, „chvostíky“, správne sklony, ťahy.
3. Tieňovanie očných viečok – make-up pigmentovými farbami – aké moduly (ihly), správne sklony, ťahy.
4. Pigmenty – aké farby, tieňovanie očných viečok.
5. Korekcie zle vytetovaných liniek – ako na to?

Kurz je určený:
pre vás, ktorí máte estetické cítenie, zručnosť a chuť naučiť sa vykonávať permanentný make-up a pomáhať ženám vylepšiť ich imidž a nadobudnúť sebavedomie. Podmienkou kurzu je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Tento kurz nemôže absolvovať záujemca s prednostnými kožnými ochoreniami.

Poznámka:
V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr dva týždne pred začatím kurzu, druhú na začiatku výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

Tvárová mikropigmentácia - pery

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 250 eur

Akreditovaný kurz, ktorý zodpovedá štandardom niektorých štátov EÚ ako i sveta.
Založený na základe dlhoročných skúseností.

Popis:
V tomto 2 dňovom kurze nadobudnete základné odborné,
teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri výkone PMU
(pery) a techniku vpravovania mikropigmentov do pokožky s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Odborné zručnosti:
1. Pery – tvary pier, asymetrie, grafika.
2. Zväčšenie, zmenšenie, symetria – 3D efekty.
3. Kontúry – aké moduly (ihly), správne sklony, ťahy.
4. Tieňovanie pier – make-up pigmentovými farbami – aké moduly (ihly), správne sklony, ťahy.
5. Výplň pier.
6. Pigmenty – aké farby – správny výber podľa akých kritérií?
7. Korekcie zle vytetovaných pier – ako na to?

Kurz je určený:
pre vás, ktorí máte estetické cítenie, zručnosť a chuť naučiť sa vykonávať permanentný make-up a pomáhať ženám vylepšiť ich imidž a nadobudnúť sebavedomie. Podmienkou kurzu je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Tento kurz nemôže absolvovať záujemca s prednostnými kožnými ochoreniami.

Poznámka:
V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr dva týždne pred začatím kurzu, druhú na začiatku výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

Dizajn obočia - 3D čiarkované obočie, ručne špeciálnymi čepieľkami (nie ihličkovou metódou) II.

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 240 eur

Po skončení kurzu absolvent získa Certifikát a skriptá.

Popis:
Tento dvojdňový kurz je určený pre vizážistov a kozmetičky, ktorí by radi poskytovali permanentný make-up dizajnu obočia touto metódou. Absolvent kurzu sa naučí ručnej technike vykonať permanentne, pigmentovými farbami, chĺpky na obočí tak, že výsledok je obočie, ktoré vyzerá veľmi prirodzene.

Odborné znalosti:
- PMU a anatómia kože
- rozdiel medzi klasickou a ručnou metódou PMU
- fyziognómia a tvary obočia; základné pravidlá pre posudzovanie vhodných tvarov obočí; čo všetko musíme brať do úvahy pri dizajne
  obočia; praktické vykresľovanie chĺpkov podľa toho ako rastú skutočné chĺpky (kreslí sa najskôr na papier, potom sa skúša čepieľkami
  na gumovej koži)
- typológia tvárová a farebná
- tvarovanie obočí pred výkonom PMU
- príprava pracoviska a klientky, posúdenie obočia
- poučenie klientky ako sa má o obočie starať po výkone PMU
- hygienické zásady

Praktický tréning:
- video ukážky
- najskôr na umelej koži, potom naživo (pod odborným dohľadom)
- prihláseným záujemcom odporúčame, aby si priviedli modelky

Výhody ručnej metódy čiarkovaním špeciálnymi čepieľkami:
1. Obočie sa netetuje plošne s ohraničenými kontúrami, ale ľahkým šrafovaním pružnou čepieľkou, ktorá umožňuje vytetovať umelé chĺpky
    tak, že obočie vyzerá veľmi prirodzene.
2. Výkon je menej bolestivý.
3. Ušetríte čas - táto metóda je rýchlejšia, než tradičná.
4. Šrafovanie môžete použiť aj v prípade, že je potrebné obočie doplniť v miestach, kde chĺpky nerastú. Opraviť tvary obočia a vyrovnať?
    disproporcie.

Dizajn obočia - 3D čiarkované obočie, ručne špeciálnymi čepieľkami (nie ihličkovou metódou) I.

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 180 eur

Po skončení kurzu absolvent získa Certifikát a skriptá.

Popis:
Tento jednodňový kurz je určený pre vizážistov a kozmetičky, ktorí by radi poskytovali permanentný make-up dizajnu obočia touto metódou. Absolvent kurzu sa naučí ručnej technike vykonať permanentne, pigmentovými farbami, chĺpky na obočí tak, že výsledok je obočie, ktoré vyzerá veľmi prirodzene.

Odborné znalosti:
- PMU a anatómia kože
- rozdiel medzi klasickou a ručnou metódou PMU
- fyziognómia a tvary obočia; základné pravidlá pre posudzovanie vhodných tvarov obočí; čo všetko musíme brať do úvahy pri dizajne
  obočia; praktické vykresľovanie chĺpkov podľa toho ako rastú skutočné chĺpky (kreslí sa najskôr na papier, potom sa skúša čepieľkami
  na gumovej koži)
- typológia tvárová a farebná
- tvarovanie obočí pred výkonom PMU
- príprava pracoviska a klientky, posúdenie obočia
- poučenie klientky ako sa má o obočie starať po výkone PMU
- hygienické zásady

Praktický tréning:
- video ukážky
- najskôr na umelej koži, potom naživo (pod odborným dohľadom)
- prihláseným záujemcom odporúčame, aby si priviedli modelky

Výhody ručnej metódy čiarkovaním špeciálnymi čepieľkami:
1. Obočie sa netetuje plošne s ohraničenými kontúrami, ale ľahkým šrafovaním pružnou čepieľkou, ktorá umožňuje vytetovať umelé chĺpky
    tak, že obočie vyzerá veľmi prirodzene.
2. Výkon je menej bolestivý.
3. Ušetríte čas - táto metóda je rýchlejšia, než tradičná.
4. Šrafovanie môžete použiť aj v prípade, že je potrebné obočie doplniť v miestach, kde chĺpky nerastú. Opraviť tvary obočia a vyrovnať?
    disproporcie.

Korekcie nepekne vyzerajúceho obočia
po vykonanom PMU

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 180 eur

Absolvent kurzu po skončení získa Certifikát, metodický materiál, 1 pigment swiss color a hlavne poznatky o tom, ako urobiť z nepekného obočia pekné.

Popis:
Tento kurz je doplnkový a určený pre PMU štylistov, ktorí už vykonávajú PMU klasickou metódou. Korekcia - modré, zelené, do červena sfarbené a vyblednuté obočie, alebo veľmi výrazné čierne; ostré hrany orámovania obočia, zlé začiatky a konce obočí, ako i nepekné tvary.

Odborné znalosti:
- analýza problému
- anatómia kože a PMU
- farba obočia po tetovaní a forma korekcie
- farebná a tvárová typológia
- Swiss Color pigmenty - popis, zloženie, mixovanie farieb, korekčné pigmenty
- správna voľba mixovania farieb pre odstránenie (červené, modré, zelené, sivé) škaredo sfarbených obočí
- mix techniky
- hygiena a správna voľba modulov –> ihiel


Hair Tattoo - tetované mikrovlasy

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 180 eur

Absolvent kurzu získa Certifikát PMU Academy TASHA & SWISS COLOR, ktorý ich oprávni tento úkon vykonávať.

Popis:
Hair Tatoo je medicinálna forma tetovania, ktorá imituje hustý porast mikrovlasov na rôznych častiach hlavy. Na tých častiach, kde vlasy úplne chýbajú alebo sú riedke. Je založená na mikropigmentovej imlantácii, pri ktorej sa pomocou špeciálnych ihličkových modulov nanášajú pigmentové farby do tej časti pokožky hlavy, kde vlasy chýbajú. Pričom PMU štylista musí docieliť čo najprirodzenejší vzhľad vytetovaných mikrovlasov. Pritom berie do úvahy či je klient muž alebo žena, vek, jeho prácu, pôvodnú farbu vlasov a predstavy klientov o konečnom výsledku.

Odborné znalosti:
- typológia hlavy
- posúdenie toho, v ktorých častiach hlavy chýbajú vlasy (rozsah)
- swiss color pigmenty určené na tetované mikrovlasy a ich výber pre konkrétneho klienta
- indikácie a kontraindikácie
- hygienicky režim
- prístroj swiss a moduly na tetovanie
- praktická výučba


Poznámka:
Dĺžka úkonu a cena závisia od toho, aká veľká plocha hlavy sa tetuje. Aj napriek tomu, že používame lokálne anestetiká, je zákrok čiastočne bolestivý, a preto je želateľné aby jedno sedenie netrvalo dlhšie než hodinu (za tento čas je možné pretetovať plochu temena hlavy). Avšak je to individuálne, pretože niekto znesie tetovanie hlavy aj dlhšie. Zákrok môže trvať od 30min. (menšie plochy, napr. kúty, jazvy a pod.) až po 4 hodiny (celá plocha hlavy). Pokiaľ frekventantovi kurzu nestačí jeden deň, môže si priplatiť za druhý deň 50% z ceny kurzovného.

Hair Tatoo nahradí chýbajúce vlasy zhruba na 2-4 roky, v závislosti od intetnzity použitej farby. Potom je potrebné tetovanie doplniť či už kvôli intenzite farby alebo dotetovaniu nových miest na hlave.

Hair Tattoo vylepší vzhľadové nedostatky:
- kúty, príliš vysoké čelo
- lysiny na hlave (temeno, celá hlava)
- riedke vlasy, spomedzi ktorých presvitá pokožka

PMU 3D dizajn pier - mikropigmentami so švajčiarskou kvalitou a presnosťou

Mesto: Bratislava / Banská Bystrica Cena: 180 eur

Po skončení kurzu absolvent získa Certifikát a metodické materialy.

Popis:
Tento jednodňový kurz určený pre PMU štylistov. Cieľom odborného kurzu je, aby si PMU štylista
osvojil poznatky o všetkých náležitostiach potrebných pre bezproblémový výkon PMU
na perách. Absolventi sa naučia pery zväčšiť technikou 3D, pracovať s pigmentmi určenými
na pery a to na základe stanovenia studených a teplých tónov, pričom sa naučia pigmenty
miešať a pracovať s 2 – 3 farbami.

Poznámka:
Na kurz si môže každý priniesť fotoaparát a svoj vlastný prístroj na porovnanie.

Obsah odborného seminára:
- analýza problémov a ich riešenie
- farby (koloristika), tvary pier, korekcie, kombinované techniky
- farebné mikropigmenty a hygiena, voľba modulu, veľkosti ihiel
- mikropigmentácia pier, tieňovacie techniky, technika výplne pier