MICROBLADING je na svojom vrchole. Zaznamenáva celosvetovo BOOM. Otázkou zostáva : QUO VADIS MICROBLADING? (Kam kráčaš?)