RK

Tvárová mikropigmentácia (obočie, očné linky, pery) základný kurz

Prvý akreditovaný kurz na Slovensku s vyšším počtom hodín, ktorý zodpovedá európskym štandardom. Je založený na základe dlhoročných skúseností, ako aj novodobých trendov v oblasti PMU.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica, Praha

Cena: 1450 € alebo 39 900 CZK

Trvanie : 114 hodín

CIEĽ:

 

Získať vedomosti a osvojiť si zručnosti nevyhnutne potrebné pre výkon PMU.

ZA ÚČELMI:

 1. Získať odborné vedomosti o súvzťažnosti medzi kožou a pigmentovou farbou.
 2. Naučiť sa diagnostikovať pleť podľa genotypu a veku a určiť správnu techniku úkonu PMU.
 3. Naučiť sa vyplniť Kartu klienta na základe indikácii, kontraindikácii a diagnostikovať následky po predošlých PMU – úkonoch.
 4. Naučiť sa správnym postupom dizajnu pre obočie, očné linky a pery (tvárová typológia, asymetria, meranie disproporcií, formovanie a celkové tvarovanie).
 5. Získať potrebné poznatky v oblasti pigmentológie a kolorimetrie.
 6. Naučiť sa rozumieť prístrojovej technológie pre výkon PMU (rôzne ihlové moduly –  ich určenie, nastavenie, rýchlosť, uhly vpichu do kože, ťahy, smery, pozícia tela a pozícia ruky).
 7. Osvojiť si správne technické návyky a získať základné praktické zručnosti.
 8. Naučiť sa technikám pre :
  – OBOČIE pudrove (ombre), tieňované plné
  – LINKY tenké pre zvýraznenie očí, linky predĺžené (rôzne tvary)
  – PERY kontúra s tieňovaným, výplň pier
 9. Osvojiť si hygienické požiadavky, normy a podmienky pre výkon PMU.
 10. Získať nutné poznatky v marketingu, cenotvorbe za PMU úkony a komunikácii so zákazníkom.

KONEČNÝ CIEĽ:

 

Stať sa profi PMU štylistom (artistom)


POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom banskabystrica@tasha.sk

  Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
  Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

  V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom banskabystrica@tasha.sk

   Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
   Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

   V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom banskabystrica@tasha.sk

    Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
    Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

    V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom banskabystrica@tasha.sk