2_Paramedical_SQ

MASTER PARAMEDICAL MICROPIGMENTATION COURSE SCARS & BURNS & VITILIGO / body and face

PRVÝ KRÁT NA SLOVENSKU !!! KURZY PARAMEDICAL !!!

Lektor: Amalia Moreno

Mesto: Bratislava

Termín: 23. – 24. januára 2019

Cena: 1400 € alebo 35 900 CZK

Trvanie : 2 dni

Pokiaľ sa záujemca prihlási na všetky kurzy – 3 dni, bude mu poskytnutá zľava.
Namiesto 2 150 € uhradí 1 900 €.

Amalia Moreno

Amalia Moreno (Španielsko) pracuje v oblasti mikropigmentácie už 20 rokov a je vysoko cenený paramedicinálny špecialista. V roku 1999 začala poskytovať školenia zamerané na permanentné estetické korekcie určené každej žene túžiacej po krásnom vzhľade. Amalia má svoje školiace stredisko. Je uznávaným medzinárodným inštruktorom v oblastiach PMU-Micropigmentation, Microblading a Paramedical. Má tie najlepšie odporúčania od Španielskej asociácie pre mikropigmentáciu. Spolupracuje s organizáciami na podporu boja s rakovinou konkrétne s Association Againts Cancer (AECC) a Solidarity Campaing „Areolas for Happiness“ pre onkologických pacientov. Amalia spolupracuje s lekármi a nemocnicami, ktoré vítajú pomoc pre svojich pacientov v paramedicinálnej mikropigmentácii – jazvy, popáleniny, vitiligo. Amalia hovorí po španielsky, francúzsky a anglicky.

amalia_2

JAZVA (Cicatrix)

 

Jazvy sú trvalé kožné zmeny, sú prirodzenou súčasťou kože, pokiaľ došlo k narušeniu jej povrchovej štruktúry nejakým zranením alebo iným spôsobom. Sú viditeľné a spôsobujú postihnutému jedincovi hendikep. Obzvlášť keď sú na tvári.
Jazvy nie sú rovnaké. Tri najčastejšie typy jaziev: hypertrofické, atrofické, keloidné. Odlišnosť od strií.
Prehľad všetkých typov jaziev.

V súčasnosti existuje už veľa spôsobov korigovania a odstránenia jaziev. Avšak nie vždy bez následkov, akými sú : depigmentácia kože alebo iné kožné sfarbenie.
V odborno-teoretickej časti sa dozviete o možnostiach paramedicinálnych spôsoboch riešenia jaziev a ich následkov s použitím pokrokových technológií Swiss Color: Metóda DERMA SR8, pigmenty: zloženie pigmentov, farby, mix. Vhodné ihlové moduly: step by step pri nanášaní pigmentov; step by step pri použití toho ktorého ihlového modulu: sklon, tlak, uhol vpichu.
Bezpečnostné a hygienické podmienky, požiadavky a prípravky. Indikácie a kontraindikácie. Karta klienta. Profi a domáca starostlivosť.

V praktickej časti si nacvičíte techniky na umelej koži. Amália predvedie demo ukážku.

 

POPÁLENINA A OBARENINA (combustio a ambustio)

 

Deštrukcia tkaniva účinkom tepla.
Vznikajú pri nehodách v domácnosti, cestnej doprave, na pracovisku a pri cestovaní loďou alebo lietadlom, ako aj pri priemyselných katastrofách, v letných mesiacoch často pri grilovaní a v zime pri príprave fondue. Ako príčina prichádza do úvahy priamy účinok plameňa, explózia plynu, horúce kovy či tekutiny alebo horúca para.
V závislosti od intenzity a trvania poškodzujúcich vplyvov, sa rozlišujú popáleniny 1. – 4. stupňa.

V odborno-teoretickej časti sa dozviete, aké následky v závislosti od rozsahu, intenzity a stupňa, popáleniny na koži zanechajú. A ako sa dajú tieto následky riešiť pomocou paramedicinálnych PMU Swiss Color technológií (pigmenty, prístroje, kartridže) a vhodných techník riešenia následkov. Získate informácie o OS pigmentoch Swiss Color: zloženie, farby, mix, step by step pri nanášaní; step by step pri použití toho ktorého ihlového modulu: sklon, tlak, uhol vpichu.
Bezpečnostné a hygienické podmienky, požiadavky a prípravky. Indikácie a kontraindikácie. Karta klienta. Profi a domáca starostlivosť.

V praktickej časti si nacvičíte techniky na umelej koži. Amália predvedie demo ukážku.

 

VITILIGO tzv. biele škvrny

 

Relatívne častá získaná depigmentácia kože, vzniká následkom zániku melanocytov a má sklon k progresii. Vitiligo sa môže zjaviť v akomkoľvek veku, začína sa však spravidla u mladších jedincov medzi 10. a 30. rokom života (u 50% postihnutých sa začína v 20. roku života). Tvoriace sa ostro ohraničené biele škvrny zreteľne kontrastujú so zhnednutou kožou a pôsobia kozmeticky rušivo. Predilekčnými miestami prejavov sú všetky intenzívnejšie pigmentované kožné oblasti, najmä hlava, šija, krk, axilárne ohyby, chrbty rúk, prsníkové bradavky, pupok a anogenitálna oblasť, niekedy aj horné a dolné končatiny.

V odborno-teoretickej časti sa dozviete o klasifikácii vitiliga a rôznych sfarbeniach vitiliga. Pretože v súčasnosti nie je terapia uspokojivá, pacientom s touto chorobou, ktorá sa môže vyvíjať bez zjavného dôvodu, pomôže paramedicinálny PMU spôsob riešenia t.j. trvalejšieho sfarbenia postihnutej kože mikropigmentáciu so Swiss Color OS pigmentami: zloženie pigmentov, farby, mix. Vhodné ihlové moduly: step by step pri nanášaní pigmentov; step by step pri použití toho ktorého ihlového modulu: sklon, tlak, uhol vpichu.
Bezpečnostné a hygienické podmienky, požiadavky a prípravky. Indikácie a kontraindikácie. Karta klienta. Profi a domáca starostlivosť.

V praktickej časti si nacvičíte techniky na umelej koži. Amália predvedie demo ukážku.

 

POZNÁMKA

 

Amalia Moreno prednáša s pomocou video prezentácie a použitím flipchartu.
Každý účastník dostane skriptá a medzinárodný Certifikát.

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

V praktickej časti kurzu kurzant/ka pracuje so svojím prístrojom, ktorý si môže vopred zakúpiť v TASHA BEAUTY ACADEMY. V cene prístroja je úplné zaškolenie na prácu s rôznymi ihlovými modulmi, bezpečnostný list, návod na použitie, potvrdenie o zaškolení, záručný list (tieto dokumenty vyžaduje hygiena). Pokiaľ si kurzant/ka zakúpi prístroj mimo TASHA, uvedené nutné dokumenty neposkytujeme. Môžeme však zaškoliť na prácu, ale s príplatkom 150 Eur.

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk