ocne_linky_novice

Oči sú oknom do duše, ale faktom je, že starnutie sa na tejto partii ukáže najskôr. Zvädnutý výzor očí dodáva unavený vzhľad, koža v očnom okolí stráca pružnosť a pevnosť, ochabuje, vrásky sa prehlbujú a žena má problém. Čo s tým? Dnes sa problém dá riešiť plastickou operáciou. Avšak oči zostávajú nevýrazné. Mihalnice sú riedke, alebo svetlé. Aj na to existuje riešenie. Umelé mihalnice.
A k tomu očné linky! WAU!

A ste na správnej adrese. Navštívte náš kurz pre začiatočníkov!

Kurz sú určený pre tých, ktorí máte chuť naučiť sa vykonávať permanentný make-up v očnom okolí, linky horné a linky dolné. Tento kurz je základný, objasňuje stavbu kože a dôsledky starnutia v očnom okolí, ktoré zásadne ovplyvňujú samotný úkon PMU a jeho výsledok.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica, Praha

Cena: 590 € alebo 15900 Kč

Trvanie : 3 dni

POPIS

 

V tomto 3-dňovom kurze nadobudnete základné odborné vedomosti o stavbe oka a kože horných a dolných viečok, dôsledkoch starnutia v očnom okolí, rôznych tvaroch oka. Na príkladoch kurz objasňuje úchyty kože v očnom okolí, tvary liniek a výber techník a ihlových modulov, čím získate základné praktické zručnosti, osvojíte si techniky a správne postupy pri vpravení mikropigmentov do kože s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Prvý deň predstavuje odborno-teoretické dovednosti, druhý je praktická časť, ktorá sa vykonáva na umelej koži, tretí deň naživo na modelkách.

ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

  • Očné linky – tvary očí, asymetrie, grafika.
  • Línie – aké moduly (ihly), tenké, hrubšie linky, „chvostíky“, správne sklony, smer, ťahy.
  • Ako sa robia očné linky horné.
  • Ako sa robia očné linky dolné.

POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za závazné přihlášení považujeme úhradu kurzovného (zálohy minimálně 50 %) na základě vystavené zálohové faktury.
Doplatek kurzovného musí být uhrazen před termínem kurzu, jinak vaše rezervace není závazná.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 734 157 525 nebo e-mailem na pmu@tasha.cz.