ocne_linky_korekcie

Korekcie zle vytetovaných očných liniek – ako na to? čo sa dá korigovať? a čo je nutné odstrániť laserom?

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica, Praha

Cena: 290 € alebo 7 400 CZK

Trvanie : 1 deň

POPIS

 

V tomto 1-dňovom kurze nadobudnete základné odborné poznatky o zdeformovaných tvaroch liniek, príčinách rozpitých liniek, nepekných farebných stopách na koži, možnostiach ako tieto dôsledky odstrániť, čo sa dá a čo vôbec nie.

ODBORNÉ ZRUČNOSTI:

  • demonštrácia : pigmenty, moduly (ihly), techniky, správne sklony a ťahy

Poznámka k tomuto kurzu: si môžete priviesť aj modelky, na ktorých sa môže predviesť demonštrácia problému a jeho riešeniu naživo.


POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za závazné přihlášení považujeme úhradu kurzovného (zálohy minimálně 50 %) na základě vystavené zálohové faktury.
Doplatek kurzovného musí být uhrazen před termínem kurzu, jinak vaše rezervace není závazná.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 734 157 525 nebo e-mailem na pmu@tasha.cz.