PhDr. Vlasta Pilmaierová – Školiteľ a PMU štylista

School of Permanent Make-up By Vlasta Pilmaierová

 

Všetko čo robím v oblastiach permanentný make-up a kozmetika, robím z lásky.

 

Z lásky založenej na odborných vedomostiach a dlhoročných praktických skúsenostiach. Vedomostiach a skúsenostiach v kozmetickej starostlivosti o pleť a telo, mikropigmentácii a pigmentológii, ktoré uplatňujem vo všetkých kurzoch, odborných seminároch a službách, ktoré poskytujem odbornej aj laickej verejnosti.

Aktívna a pasívna účasť firmy TASHA na kozmetických domácich a zahraničných výstavách umožňuje firme TASHA byť zakaždým o krok vpred. Rok čo rok vyvíjame úsilie, aby sme uviedli na profesionálny trh najnovšie technológie pre kozmetiku a permanentný make-up. Na Slovensko a následne do Čiech, kde má TASHA samostatnú firmu.

Pre moju osobu to znamená, že všetky novinky zakaždým odskúšam, pripravím odborné školenia, kurzy, semináre a verejnosti poskytujem profesionálne služby.

V oblasti služieb je mojím cieľom  spokojný zákazník, ktorému bolo navrátené sebavedomie odstránením disproporcií tváre. Dobre vykonaný permanentný make-up predstavuje harmóniu a omladenie.

Na kurzoch a odborných seminároch absolvent, ktorý vie dokonale dublovať, čo sa na kurze naučil. Určite sa čerstvo po absolvovaní kurzu nestáva majstrovským odborníkom. Vyžaduje si to prax a skúsenosti. Ako supervízor svojim absolventom poskytujem pomoc, poradenstvo a konzultáciu. Stáva sa, že majú klienta a narýchlo nevedia si dať rady. Akú pigmentovú farbu a techniku zvoliť. Ihneď si to telefonicky, prípadne pomocou mailu odkonzultujeme.

Poradenstvo a konzultácie považujem za dôležitú súčasť mojej lektorskej práce. Pretože čerstvý PMU štylista, ešte bez skúseností, nevie a ani nemôže vedieť zvládať mnohé tetovacie úkony.

Hlavne vedieť si rady s výberom pigmentových farieb napríklad na obočie, ktoré je sfarbené do červena, modra, siva, zelena a pod. A to nehovorím o tvaroch.

Teším sa nielen svojmu úspechu, ale hlavnej úspechu mojich absolventov.