Nano-Brows-pro-swiss

Tento nadstavbový, toho času rovnako, ako microblading, je veľmi žiadaný kurz, je určený pre tých profesionálov, ktorí už vykonávajú permanentný make-up.
Nejde vám vpraviť pigmentovú farbu do kože pomocou ručnej metódy? A klientka chce prirodzený efekt vláskového obočia? Tak je čas, aby ste sa zdokonalili v technike, ktorá umožňuje robiť obočie s prirodzeným efektom v smere rastu chĺpkov. Dokonca aj tieňovanie s rôznymi efektmi. Technika je vhodná pre výkon PMU na všetky ženy bez ohľadu na vek. Stačí sa naučiť kumštu a dokonalý výsledok je zaručený. Technika sa líši od ostatných metód a o tom je náš cieľ kurzu, naučiť vás tomuto kumštu.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica

Cena: 550 €

Trvanie : 2 dni

POPIS

 

Cieľom kurzu je naučiť sa robiť jemné ostré vlásky s 3D efektmi ako i shading s možnosťou použitia 2 farieb na dotieňovanie a zvýraznenie tzv. chrbtice obočia.
Je určený pre profesionálov aspoň s 1-ročnou praxou.

 

ODBORNÁ TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ ČASŤ KURZU

 

1. deň školenia

 • NANO ihlový modul – zásadný rozdiel medzi ostatnými 1 poin ihlami
 • architektúra obočia
 • modelovanie chĺpkov
 • čo všetko potrebujeme k dosiahnutiu dokonalých vláskov
 • správna poloha tela
 • správny úchyt PMU pera
 • správny smer ťahov a pohyb ruky
 • správna hĺbka vpichu a nastavenie ihly
 • správne línie pre dosiahnutie ostrých a jemných vláskov, technika
 • praktická ukážka odbornej školiteľky, step by step – celý úkon od A po Z
 • hygiena pracoviska a NANO PMU úkonu

2. deň školenia – prax – praktický tréning

 • dopoludnia – 1 modelka
 • popoludní – 1 modelka

POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu, spotrebovaný kozmetický materiál a študijný materiál. Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.

V praktickej časti kurzu kurzant/ka pracuje so svojím prístrojom, ktorý si môže vopred zakúpiť v TASHA BEAUTY ACADEMY. V cene prístroja je úplné zaškolenie na prácu s rôznymi ihlovými modulmi, bezpečnostný list, návod na použitie, potvrdenie o zaškolení, záručný list (tieto dokumenty vyžaduje hygiena).
Pokiaľ si kurzant/ka má vlastný prístroj mimo TASHA, uvedené nutné dokumenty neposkytujeme. Môžeme však zaškoliť na prácu, ale s príplatkom 100 Eur.

Pri individuálnom nastavení termínu kurzu účtujeme poplatok 50% zo sumy kurzovného.
V prípade že si ku kurzu u nás objednáte a zakúpite prístroj, pigmenty a materiál potrebný ku výkonu PMU vám 50% účtovať nebudeme.
Za zaškolenie vami prineseným prístrojom si účtujeme 100€ ku cene kurzu.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

  Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
  Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

  V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

   Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
   Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

   V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk