microblading_novice_swiss

Korekcie nepekne vyzerajúceho obočia po vykonanom PMU

Absolvent kurzu po skončení získa Certifikát, metodický materiál, 1 pigment Swiss Color® a hlavne poznatky o tom, ako urobiť z nepekného obočia pekné.

Mesto: Bratislava, Banská Bystrica, Praha

Cena: 290 € alebo 7990 Kč

Trvanie : 1 deň

POPIS

 

Tento kurz je doplnkový a určený pre PMU štylistov, ktorí už vykonávajú PMU klasickou metódou. Korekcia – modré, zelené, do červena sfarbené a vyblednuté obočie, alebo veľmi výrazné čierne; ostré hrany orámovania obočia, zlé začiatky a konce obočí, ako i nepekné tvary.

ODBORNÉ VEDOMOSTI:

  • analýza problému
  • anatómia kože a PMU
  • farba obočia po tetovaní a forma korekcie
  • farebná a tvárová typológia
  • Swiss Color® pigmenty – popis, zloženie, mixovanie farieb, korekčné pigmenty
  • správna voľba mixovania farieb pre odstránenie (červené, modré, zelené, sivé) škaredo sfarbených obočí
  • mix techniky
  • hygiena a správna voľba modulov –> ihiel

POZNÁMKA

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na výučbu (spotrebný kozmetický materiál a študijný materiál). Stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Prvú polovicu poplatku zaplatí záujemca najneskôr jeden týždeň po odoslaní záväznej prihlášky, druhá polovica musí byť uhradená dva týždne pred začiatkom výučby. Pre mimo bratislavských záujemcov môžeme poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré si účastník hradí sám.
Podmienkou kurzov je zdravotná spôsobilosť účastníka, kreativita a chuť naučiť sa profesionálne konať. Kurzy nemôžu absolvovať záujemcovia s prenosnými kožnými ochoreniami.

Termíny sú buď určené, ale môžu byť aj na základe dohody.
Kontaktujte manažérku pre kurzy Ivetu Jančíkovú telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk.

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk

Za záväzné prihlásenie považujeme úhradu kurzovného (zálohy 50%) na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Doplatok kurzovného musí byť uhradený pred termínom kurzu, inak vaše rezervácie nie je záväzná.

V prípade akýchkoľviek dotazov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 918 866 009 alebo mailom: banskabystrica@tasha.sk